Polityka prywatności i pliki cookie

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu www.pl.havas.com.
 
 1. Przetwarzanie danych osobowych
   
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.
    
  1. Administratorami Twoich danych osobowych są Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1 oraz Havas Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, zwani dalej „Administratorzy”.
  2. Serwis nie zbiera danych osobowych w sposób automatyczny. Przekazując nam swoje dane osobowe, robisz to dobrowolnie.
  3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali wyłącznie w poniższym celu:
   • Umożliwienie Ci przesłania aplikacji CV
   • Odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytanie bądź uwagi
    
  4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych prowadzonych w naszej firmie znajdziesz poniżej, w Punkcie 3.
  5. Wykorzystujemy oprogramowanie eRecruiter, którego dostawcą jest firma:
    
   eRecruitment Solutions sp. z o.o.
   PROXIMO Office
   ul. Prosta 68
   00-838 Warszawa
    
   Z firmą powyżej, podpisaliśmy umowę powierzenia danych osobowych w celu zachowania najwyższych standardów.
  6. Podane dane osobowe będą udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom, działającym w Grupie Havas Group Poland. Wszystkie podmioty działające w Havas Group Poland wymienione są poniżej:
    
   1. Havas Media Sp. z o.o.
   2. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   3. Havas Warsaw Sp. z o.o.
   4. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   5. Socialyse Sp. z o.o.
   6. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   7. Arena Media Communications Sp. z o.o.
   8. ul. Postępu 13
    02-676 Warszawa
   9. Havas PR Warsaw Sp. z o.o.
   10. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   11. Havas Engage Warsaw Sp. z o.o.
   12. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   13. HHP Sp. z o.o.
   14. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
   15. Fullsix Media Sp. z o.o.
   16. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1
    00-728 Warszawa
  7.  
  8. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Twoich danych osobowych, poza tymi, które posiadają odpowiednią podstawę prawną oraz nie będącymi podmiotem grupy Havas Group Poland.
  9. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)
  10. Dołożyliśmy należytej staranności aby zapewnić odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i politykami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  11. Twoje dane osobowe, będziemy przetwarzali do momentu odwołania przez Ciebie zgody lub przez okres 2 lat, jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas składania swojej aplikacji CV, a dane osobowe po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.
  12. W naszym serwisie znajdziesz linki do innych serwisów internetowych. Klikając w linki innych podmiotów, zaczniesz korzystać ze stron internetowych tych podmiotów. Sugerujemy, abyś po przejściu na inny serwis, nie powiązany z Havas Group Poland, zapoznał się z Polityką Prywatności opublikowaną przez właściciela danego serwisu. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe, które możesz pozostawić w innych serwisach.
  13. W Grupie Havas Group Poland, został powołany Inspektor Ochrony Danych, który dba o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane Inspektora Ochrony Danych:
   Adres email: iod.pl@havas.com
  14. Jako podmiot danych osobowych masz prawo żądać od nas udzielenia Ci dostępu, zmiany lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie i przenoszenie danych. Masz również prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych, całkowitego wycofania zgody. Wszelkie prawa przedstawione w niniejszym punkcie mogą być egzekwowane przez Ciebie, za pomocą wiadomości wysłanej ADO za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą wysłania wiadomości na adres e-mail iod.pl@havas.com
  15. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  16. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
    
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
  17.  
 2. Pliki Cookies
  W trakcie nawigacji w obrębie tego Serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem”) zbierane są informacje, które pozwalają zidentyfikować komputer Użytkownika oraz odpowiednią przeglądarkę (lub ewentualne urządzenia mobilne używane przez), poprzez instalację małych plików tekstowych zwanych „Cookie” oraz inne podobne metody informatyczne (dla celów tego dokumentu wspólnie określane jako „Cookies”).
  Pliki Cookies zainstalowane poprzez Serwis dzielą się na następujące typy:
   
  • Cookies techniczne: są ściśle związane z poruszaniem się po stronach Serwisu i zapewniają normalną nawigację na niej. Pozwalają, między innymi, śledzić wybory Użytkownika (wybór języka lub rozmiar używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, w przypadku nowego połączenia i zarządzać sesją. Wykorzystuje się je także w celach statystycznych, aby poprawić jakość usług oraz dostępność Serwisu dla użytkowników.
  • Techniczne pliki cookies osób trzecich: są to cookies zamieszczane na stronie przez osoby trzecie (wybrane przez Administratorów). Do tej kategorii zalicza się Cookies Google Analytics, używane w celach statystycznych w formie zbiorczej i anonimowej, aby analizować wizyty oraz poruszanie się po stronach Serwisu przez użytkowników.
  • Pliki cookies osób trzecich instalowane w celach marketingowych: są to cookies instalowane za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, aby móc wysyłać użytkownikom spersonalizowane reklamy, zgodnie z ich preferencjami, według informacji związanych z odwiedzanymi stronami (np. wizytą na stronach tej Witryny lub innych, które używają tych samych Cookies).
   
  1. Dla Państwa wygody strona www.pl.havas.com, zwana dalej Serwisem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
  2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
  3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
  4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych funkcji.
  5. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach, znajdziesz w poniższych informacjach:
  6. Zachęcamy również do skorzystania z narzędzia pozwalającego w prosty sposób zarządzać ustawieniami plików cookie w swoim urządzeniu.
 3.  
 4. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dla kandydatów.
   
  1. Administrator Danych Osobowych
   Administratorami Twoich danych osobowych będą:
   Havas Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa oraz
   Havas Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa (dalej: „Administratorzy”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
   1. listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”
   2. przez e-mail: iod.pl@havas.com
   3. telefonicznie: 22 444 0 888
  2. Inspektor Ochrony Danych
   Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związany3.2.1. listownie na adres: Havas Warsaw Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”ch z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
   • listownie na adres: Havas Media Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
   • przez e-mail: iod.pl@havas.com
  3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
   Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • Przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez Administratorów danych,
   • Przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez Administratorów danych.
   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • przepis prawa – w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy,
   • zgoda – w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu Pracy.
  4. Okres przechowywania danych osobowych
   Administratorzy nie będą przechowywali Twoich danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji.
   W razie wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Administratorzy będą przechowywali Twoje dane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata od momentu przesłania aplikacji.
  5. Odbiorcy Twoich danych osobowych
   Administratorzy będą przekazywali Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratorów w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z Administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratorów.
   Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Havas Group Poland. Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej znajduje się w punkcie 1.6. niniejszego dokumentu.
  6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
   Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
   a. prawo do wycofania zgody,
   b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
   e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
    
   Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 3.1. i 3.2. powyżej)
    
   Prawo wycofania zgody
   W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
    
   Prawo wniesienia skargi do organu
   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    
    
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
    
 • Obowiązek podania danych
  Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 3.3. powyżej
  Poza tym podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o pracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.